Polski Klub Lotów Dalekodystansowych
   
 
   
 
 Le HAVRE

Przylot pierwszych gołębi należy zgłosić  na nr 539 333 785 lub 606 341 205.
Gołębie zostały wypuszczone o gdz. 8.00

Zgłoszone gołębie

LP.

Imię Nazwisko

Nr Gołębia

Czas Przylotu

Miejscowość

1.                   

Boś Sławomir

PL-0106-14-12340

11.33

Nowa Sól

2.                   

 Bogdan Solski

PL-084-14-4804

 12.14

Mieszkowice

3.                   

 Bogdan Solski

 PL-084-15-10106

 12.32

 Mieszkowice

4.                   

Paruch RAM

 PL-0313-16-2608

 14.13

 Świdnica

5.                   

 Paruch RAM

 PL-0313-15-875

 14.15

 Świdnica

6.                   

 Tamasz Pytlik

PL-0346-15-11425 

 14.29

 Brzeg Dolny

7.                   

  Bogdan Solski

 PL-084-16-3593

 15.09

 Mieszkowice

8.                   

  Bogdan Solski

 PL-084-15-5140

 15.11

 Mieszkowice

9.                   

 Tomasz Pytlik

 PL-0346-17-12658

 17.48

 Brzeg Dolny

10.               

 Ryszard Kolasa

 PL-084-15-9954

 17.55

 Mieszkowice

11.               

 Jacek Herbut

 PL-092-12-6176

18.00

 Zgorzelec

12.               

 Bogdan Solski

 PL-084-14-4879

 17.44

 Mieszkowice

13.               

 Jacek Herbut

 PL-092-15-1208

 18.56

 Zgorzelec

3 Dzień

14.               

 Ryszard Kolasa

 PL-084-14-5418

 7.28

 Mieszkowice

15.               

 Bogdan Solski

 PL-081-15-5418

10.40

 Mieszkowice

16.               

 Jacek Herbut

PL-092-12-6171

 19.49

 Zgorzelec

4 dzień

17.               

 Tomasz Pytlik

 PL-0346-16-1059

 05.19

 Brzeg Dolny

18.               

 Jacek Herbut

PL-092-13-10414

8.07

  Zgorzelec

19.               

 Jacek Herbut

 PL-092-13-8065

 9.13

 Zgorzelec

20.               

 Bogdan Solski

 PL-084-15-10186

 13.00

 Mieszkowice

21.               

 Henryk Gąsiorek

 PL-0100-11-9635

 13.57

 Przygodzice

22.               

Tomasz Pytlik

PL-0346-16-1027

18.55

Brzeg Dolny

23.               

Łukasz Zenon Przybylak

 PL0413-13-10575

 20.04

 Daniszyn

24.               

 

 

 

 

25.               

 

 

 

 

26.               

 

 

 

 

27.               

 

 

 

 

28.               

 

 

 

 

29.               

 

 

 

 

30.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lista zbiorcza z punktu wkładań w Daniszynie.

BRUKSELA -zapisy na lot

Dla wszystkich członków klubu, których Okręgi nie uczestniczą w lotach  zorganizowaliśmy możliwość wzięcia udziału w tym prestiżowym locie.
Chętni proszeni są o zgłaszanie ilości gołębi do kol. Tomka Pytlika pod nr tel. 606 483  595.
Termin zgłoszeń mija 24.06.2018 r
Koszt uczestnictwa: 13 zł 
(8 zł transport, 5 zł nagrody).


OSTENDA
Gołębie wystartowały o godz.6:00
Przylot pierwszych gołębi należy zgłosić poprzez sms. na nr 539 333 785


Lista zgłoszonych gołębi z lotu

LP.

Imię Nazwisko

Nr Gołębia

Czas Przylotu

Miejscowość

1.                   

Bogdan Solski

PL-084-15-10184

5.04

Mieszkowice

2.                   

Bogdan Solski

PL-08-414-4804

5.37

Mieszkowice

3.                   

Bogdan Solski

PL-084-16-3593

6.24

Mieszkowice

4.                   

Bogdan Solski

PL-084-15-10106

6.29

Mieszkowice

5.                   

Tomasz Nowak

PL-0284-15-7619

5.26

Świebodzin

6.                   

Alfred Malinowski

PL-0368-15-6221

6.52

Nowa Sól

7.                   

Tomasz  Pytlik

PL-0346-17-12658

6.53

Brzeg Dolny

8.                   

Bogdan Solski

PL-081-15-5418

7.21

Mieszkowice

9.                   

Jan  Dorota Benedykt

PL-0346-12-1100

7.26

Brzeg Dolny

10.               

Jan  Dorota Benedykt

PL-0346-15-5095

7.46

Brzeg Dolny

11.               

Roman Cichy

PL-0393-14-4209

7.52

Brzeg Dolny

12.               

Jan Dorota Benedykt

PL-0346-15-5175

8.18

Brzeg Dolny

13.               

Tomasz Nowak

PL-0284-7611

8.14

Świebodzin

14.               

Roman Cichy

PL-0393-12-7781

8.17

Brzeg Dolny

15.               

Jan Dorota Benedykt

PL-0346-15-5175

8.18

Brzeg Dolny

16.               

Alfred Malinowski

PL-0368-16-6207

8.20

Zielona Góra

17.               

Paruch R.A.M

PL-0333-15-838

9.01

Świdnica

18.               

Tomasz  Pytlik

PL-0346-16-1027

9.06

Brzeg Dolny

19.               

Ryszard Kolasa

PL-084-14-4945

9.06

Mieszkowice

20.               

Tomasz  Pytlik

PL-0346-15-11476

9.32

Brzeg Dolny

21.               

Sławomir Boś

PL-0362-15-2015

9.33

Nowa Sól

22.               

Alfred Malinowski

PL-0368-15-6236

9.39

Nowa Sól

23.               

Tomasz  Pytlik

PL-0346-15-11425

9.48

Brzeg Dolny

24.               

Tomasz  Pytlik

PL-0346-16-1059

10.02

Brzeg Dolny

25.               

Tomasz Pytlik

PL-0346-16-1011

10.24

Brzeg Dony

26.               

Jacek Herbut

PL-092-12-6176

10.55

Zgorzelec

27.               

Alfred Malinowski

PL-0365-16-3164

10.12

Zielona Góra

28.               

Paruch R.A.M

PL-0333-15-944

11.15

Świdnica

29.               

Bogdan Solski

PL-084-15-10185

11.08

Mieszkowice

30.               

Jacek Herbut

PL-092-16-6940

11.20

Zgorzelec

31.               

Jacek Herbut

PL-092-15-1243

11.20

Zgorzelec

32.               

Edward Kopaczyński

PL-0362-15-2426

11.00

Nowa Sól

33.               

Edward Kopaczyński

PL-0362-16-55

11.10

Nowa Sól

34.               

Roman Cichy

PL-0393-14-42082

11.14

Brzeg Dolny

35.               

Wiesław Łukomski

PL-0367-16-1481

12.04

Świebodzin

36.               

Boś Sławomir

PL-0362-16-736

11.17

Nowa Sól

37.               

Piotr Kluka

PL-0346-14-5436

11.32

Brzeg Dolny
WILNO

Otwarcie zegarów z lotu Wilno w piątek przed wkładaniem gołębi na lot Ostenda.

Start gołębi nastąpił o 4.45 w locie bierze udział 77 hodowców oraz 567 gołębi.

Lot odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Nowa Sól pani Izabeli Bojko.Zgłoszone gołębie z lotu Wilno 2018

Lp.

Imię nazwisko

Nr gołębia

Czas przylotu

Miejscowość

1

Tomasz Nowak

PL-0284-13-7653

16:06

Kamieniec

2

Zbigniew Balczewski

PL-0362-15-6066

16:53

Nowa Sól

3

Bogdan Solski

PL-084-14-4804

18:17

Mieszkowice

4

Jan Dorota Benedykt

PL-0346-15-5095

18:21

Brzeg Dolny

5

Tomasz Nowak

PL-0284-13-7651

18:35

Kamieniec

6

Z & Ł Przybylak

PL-0413-13-10600

18:57

Daniszyn

7

Z & Ł Przybylak

PL-0413-14-2622

19:18

Daniszyn

8

Tomasz Pytlik

PL-0346-15-11476

19:30

Brzeg Dolny

9

Z & Ł Przybylak

PL-0413-13-10575

20:01

Daniszyn

10

Tomasz Nowak

PL-0284-15-7619

20:16

Kamieniec

11

Tomasz Pytlik

PL-0346-15-11425

20:55

Brzeg Dolny

12

Tomasz Nowak

PL-0284-15-7611

05:26

Kamieniec

13

Zdzisław Szumilas

PL-0346-13-131

05:39

Brzeg Dolny

14

Tomasz Pytlik

PL-0346-17-12658

05:50

Brzeg Dolny

15

M. P. Giaszewski

PL-0139-10-5683

06:00

Kościan

16

Tomasz Nowak

PL-0284-14-4252

06:08

Kamieniec

17

Jan Dorota Benedykt

PL-0346-12-1100

06:12

Brzeg Dolny

18

Tomasz Pytlik

PL-0346-16-1059

06:16

Brzeg Dolny

19

Bogdan Solski

PL-084-14-4850

06:22

Mieszkowice

20

Dorota Urbanowicz

PL-0393-14-409

06:47

Brzeg Dolny

21

Sławomir Boś

PL-0262-16-800

07:21

Nowa Sól

22

Tomasz Pytlik

PL-0346-09-1577

07:23

Brzeg Dolny

23

Alfred Malinowski

PL-0368-12-4052

07:28

Nowa Sól

24

Z & Ł Przybylak

PL-0413-13-10593

07:56

Daniszyn

25

Alfred Malinowski

PL-0368-13-12573

08:16

Nowa Sól

26

Tomasz Pytlik

PL-0346-16-1011

08:48

Brzeg Dolny

27

Piotr Kluka

PL-0346-13-1827

09:19

Brzeg Dolny

28

Tomasz Pytlik

PL-0346-16-1027

09:41

Brzeg Dolny

29

Alfred Malinowski

PL-0368-15-6222

09:44

Nowa Sól

30

Piotr Kluka

PL-0346-12-13208

10:06

Brzeg Dolny

31

R.A.M Paruch

PL-0333-16-2510

10:25

Świdnica

32

Tomasz Pytlik

PL-0346-07-7501

10:34

Brzeg Dolny

33

R.A.M Paruch

PL-0333-14-959

10:54

Świdnica

34

Tomasz Nowak

PL-0284-13-868

11:07

Kamieniec

35

Tomasz Nowak

PL-0217-14-4264

11:29

Kamieniec

36

Dorota Urbanowicz

PL-0393-14-441

12:12

Brzeg Dolny

37

Adam Poważny

PL-0354-12-2528

14:08

Wrocław

38

Alfred Malinowski

PL-0368-13-12524

15:17

Nowa Sól

39

Dorota Urbanowicz

PL-0393-14-477

15:40

Brzeg Dolny

40

Tomasz Nowak

PL-0284-15-7603

15:52

Kamieniec

41

Alfred Malinowski

PL-0368-14-2950

16:05

Nowa Sól

42

Marek Mazur

PL-0393-14-1300

18.06

Brzeg Dolny

43

Janusz Bronisz

PL-084-14-4582

18:09

Mieszkowice

44

Piotr Dziarski

PL-0346-12-14468

18:23

Brzeg Dolny

45

Bogdan Solski

PL-084-14-4879

19:13

Mieszkowice

3 dzień

46

Piotr Dziarski

PL-0346-15-10624

05:11

Brzeg Dolny

47

Dorota Urbanowicz

PL-0336-16-1216

05:17

Brzeg Dolny

48

Tomasz Nowak

PL-0217-15-3445

06:52

Kamieniec

 49

J. K. Lisowski

PL-0346-14-5471

06:55

Brzeg Dolny

 50

R.A.M. Paruch

PL-0333-14-1034

08:46

Świdnica

 51

Tomasz Nowak

PL-0283-16-13579

09:06

Kamieniec

 52

Piotr Dziarski

PL-0346-15-10630

15:10

Brzeg Dolny

 53

Ryszard Kolasa

PL-084-14-4926

17:35

Mieszkowice

 54

Z & Ł Przybylak

PL-0413-15-8418

18.19

Daniszyn

55

Dorota Urbanowicz

PL-0393-16-5004

19:01

Brzeg Dolny

56

Robert Pietryka

PL-0393-14-210

19:16

Brzeg Dolny

57

Fitner Przemysław

PL-0206-15-6317

21:06

Nowa Sól

4 dzień

58

R.A.M. Paruch

PL-0333-15-940

05:59

Świdnica

 59

Piotr Dziarski

PL-0346-14-4685

07:33

Brzeg Dolny

 60

Tomasz Pytlik

PL-0346-17-12630

08:15

Brzeg Dolny

61

Jan Dorota Benedykt

PL-0346-16-3254

12:35

Brzeg Dolny

62

Eryk & Tomasz Pejko

PL-0354-16-5854

18:19

Żórawina

5 dzień

63

Tomasz Pytlik

PL-0346-15-11435

05.20

Brzeg Dolny

64

Sławomir Boś

PL-0362-15-2037

07.55

Nowa Sól

65

Jacek Żydkiewicz

PL-0367-15-5614

08:30

Świebodzin

66

Bolesław Szczerbak

PL-0368-14-175

09:17

Nowa Sól

67

Maciej Mazur

PL-0393-13-7231

10.04

Brzeg Dolny

68

Bogdan Solski

PL-084-16-3561

12.50

Mieszkowice

69

Sławomir Boś

PL-0106-14-12340

13:01

Nowa Sól

70

Ryszard Kolasa

PL-084-11-3049

16:43

Mieszkowice

71

Wiesław Grubiak

PL-084-14-4436

17:06

MieszkowiceDuisburg 2018

Listy zegarowe wraz listami startowymi przesyłamy na adres:
Tomasz Pytlik
Pysząca 19
56-120 Brzeg Dolny
Pamiętajmy o zaznaczeniu serii na listach zegarowych !!!

 

Pierwsze zgłoszone gołębie z lotu Duisburg 3.06.2018.r.
 W locie bierze udział 824 gołębi pocztowych,74 hodowców.

Imię Nazwisko

Nr Gołębia

Miejscowość

1.Janusz Bronis

 PL-084-16-3766

 Mieszkowice

2.Ryszard Kolasa

 PL-084-016-3977

 Mieszkowice

3.Bogdan Solski

 Pl-084-16-3977

 Mieszkowice

4.Jacek Herbut

 PL-092-15-1214

 Zgorzelec

5.Edward Kopaczyński

 PL-0362-14-6153

 Nowa Sól

6.Alfred Malinowski

 PL-0368-15-6216

 Nowa Sól

7.Ryszard Kolasa

 PL-084-11-3064

 Mieszkowice

8.Janusz Bronis

 PL-084-16-3726 (5 z seri)

 Mieszkowice

9.Edward Kopaczyński

 PL-0362-12-7899

 Nowa Sól

10.Alfred Malinowski

 PL-0368-13-12524

 Nowa Sól

11.Edward Kopaczyński

 PL-0362-14-6147

 Nowa Sól

12.Edward Kopaczyński

 PL-0362-15-2426 (5 z seri)

 Nowa Sól

13.Przemysław Ficner

 PL-0362-16-9059

 Nowa Sól

14.Małgorzata Gwozdowska

 PL-0367-17-6822

 Świebodzin

15.Sławomir Boś

 PL-026-16-5217

 Nowa Sól

16 Krzysztof Sapkowski

 PL-0367-13-4419

 Świebodzin

17.Bolesław Szczerbak

 PL-0206-14-1754

 Nowa Sól

18.Roman Mleczkowski

 PL-0362-14-7918

 Nowa Sól

19.Wiesław Łukomski

PL-0367-17-14537

 Świebodzin

20.Wiesław Łukomski

 PL-0367-15-3537

 Świebodzin

 

 21.Izabela Rybicka

 PL-0367-13-1214

 Świebodzin

 22.Stefan Konaszyk

 PL-0395-14-4057

Lubin

23. R.M.A.Paruch

 PL-0333-16-2504

 Świdnica

24. R.M.A.Paruch

 PL-0333-14-957

 Świdnica

 26.Robert Pietryka

 PL-0393-14-2010

 Brzeg Dolny

 27.Piotr Dziarski

 PL-0346-15-10628

 Brzeg Dolny

 28.Roman Cichy

 DV-018-11-14-1718

 Brzeg Dolny

 29.Zbigniew Mil

PL-0346-14-5947

 Brzeg Dolny

 30.Roman Cichy

 DV-9410-14-84

 Brzeg Dolny

 31.Marian Głada

PL-0346--15-10271

 Brzeg Dolny

 32.Roman Cichy

 PL-0333-16-1608 ( 12 gołąb)

 Brzeg Dolny

 32.R.M.A Paruch

 PL-0333-13-13-459

 Świdnica

33.Dorota Urbanowicz
PL-0346-15-9775
Brzeg Dolny
34.Dorota Urbanowicz
PL-0346-16-1216
Brzeg Dolny
35.Zdzisław Szumilas
PL-0346-13-131
Brzeg Dolny
 36.Maciej Mazur
PL-0393-14-1300 Brzeg Dolny
 37.Jan Benedykt
Pl-0346-13-8066
Brzeg Dolny
38. Jan Benedykt
PL-0346-16-3027
Brzeg Dolny
39.Łukasz Zenon Przybylak
PL-413-10-8770
Daniszyn
40.Włodzimierz Dajas
PL-395-14-12813 (5 z Seri)
Lubin

Gołebie zgłoszone przez Klub Hodowców Gołębi Dalekodystansowych

Maratończyk Wadowice


1 Słowik Tadeusz Pl 18 14 3786 05.13
2 Adam Maciej Sikora Pl 18 15 4601 05.38
3 Trąba  Pl 18 13 4526 05.41
4 Potoczny Leszek Pl 29 14 1237 06.33
5 Siwiec Krzysztof Pl 18 13 5827 06.19
6 Starzycki Leszek  Pl 197 14 2048 7.00
7 Wowra Jarosław  Pl 168 5893 06.50
8 Króliczek Jan Pl 29 13 806 07.07
9 Brusik Robert Pl 29 15 6201 07.13
10 Grzesiak Stanisław Pl 155 14 4475 07..26
11 Mrowiec Krzysztof Pl 23 12 5571 07.22
12 Siwiec Krzysztof Pl 018 13 37 07.00
13 Maciąg Bogdan Pl 262 15 845 7.23
       
       
       
       
       
       
       
Gołębie zostały wypuszczone o
godzinie 9.00


Przylot pierwszego gołębia i 5 z serii zgłaszamy pod nr tel:
539 333 785Roman Cichy - prezentacja hodowli
SuperGolab gościł u naszego członka klubu Romana Cichego - mistrza oddziału Środa Śląska- Leśnica.
Poniżej zamieszczamy wywiad z naszym hodowcą.


Zakończenie sezonu


Firma Alfa-Zaun producent ogrodzeń metalowych ufundował nagrody dla:
- 1  gołębia ze strefy pow. 600 km - bon o wartości 500 zł
- 2  gołębia ze strefy pow. 600 km - bon o wartości 300 zł
- 3  gołębia ze strefy pow. 600 km - bon o wartości 200 zł


 

BRUKSELA

Gołębie wystartowały o godz. 6.30.

Klub PKLD wspólnie z supergolab.pl jest w Brukseli na miejscu wypuszczenia naszych gołębi.
Na stronie supergolab.pl znajduje się relacja z tego wydarzenia.Przylot pierwszych gołębi zgłaszamy pod numer telefonu 539 333 785

35 tysięcy polskich gołębi i 2 tysiące słowackich wystartowało o godz 6.30 do pierwszego narodowego lotu z Brukseli.