Od 1994 roku w Polsce wydawany jest comiesięcznie Biuletyn Hodowców Gołębi Pocztowych Dobry Lot.

Dobry lot czasopismo

Jest to miesięcznik o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W bardzo jasny sposób przedstawia on sprawy dotyczące szeroko pojętych spraw związanych z hodowlą i lotami gołębi pocztowych. Dobry lot czasopismo jest pełne informacji o nowościach i ciekawych tendencjach pojawiających się w gołębiarskim sporcie na świecie. W tym czasopiśmie można także znaleźć publikowane wyniki współzawodnictwa lotowego wiodących Federacji Europejskich. Opisywane są także sylwetki największych hodowców w historii, którzy mieli i nadal mają wpływ na świat gołębiarski. Publikowane są wywiady i reportaże.
Czasopismo współpracuje z redakcjami zagranicznych gazet zajmujących się problematyką hodowli, dzięki czemu wszystkie informacje w nim zawarte zgodne są z ogólnie obowiązującymi obecnie standardami na świecie. Drukowane są tłumaczenia książek zagranicznych, umożliwiając hodowcom pozyskiwanie informacji od znanych na całym świecie autorów.
Istnieje możliwość wykupienia prenumeraty na stronie internetowej czasopisma.