Gołębie to (przynajmniej w ludzkich oczach) zwierzęta pełne sprzeczności. Z jednej strony są gatunkiem dosyć pospolitym, występujących w miejskiej przestrzeni, czasem w dosyć licznej grupie. Z drugiej strony na całym świecie nie brakuje hodowców i pasjonatów, którzy swoje okazy prezentują na targach i wystawach. Ta dwoista natura sprawia, że są to zwierzęta bardzo ciekawe.

Gdzie gołąb zakłada gniazdo

Gdzie gołąb zakłada gniazdo? Gołębie nie budują swych gniazd na drzewach, jak inne ptaki. Gniazda budowane są na gzymsach, w różnych zakamarkach murów, na balkonach oraz na strychach i w stropodachach. W przeciwieństwie do innych ptaków gołębie umieszczają swoje gniazda na całej powierzchni strychu – zazwyczaj przy jego ścianach, filarach czy też występach murów. Na jednym strychu może znajdować się do kilkudziesięcu gniazd.

Gdzie gołębie zakładają gniazda

Wiesz już gdzie gołębie zakładają gniazda. Z czego natomiast są one zbudowane? Zazwyczaj z patyków oraz źdźbeł trawy. Takie gniazdo ma dosyć uproszczoną i raczej niedbałą konstrukcje. Gołębie mogą przez wiele lat zajmować te same gniazda.