Dla odpowiedniego komfortu i przygotowania gołębi młodych do lotu, warto zapewnić im przynajmniej jeden przedział w gołębnik, bądź oddzielny gołębnik tylko na gołębie młode. Młode gołębie zabiera się od rodziców jak mają około 4 tygodnie. W początkowych fazach przygotowań gołębia do lotu, możliwość przebywania wewnątrz wylotu powinna wystarczyć, aby gołąb po wyfrunięciu na dach wiedział jak trafić do gołębnika z powrotem.

Gołębie pocztowe loty młodych

W treningach i lotach młodych nie jest najważniejszy czas przylotu. Wiele dobrych gołębi z krótkich treningów wraca bardzo długo, w przeciwieństwie do lotów na dalsze odległości. Nigdy nie należy gonić swoich gołębi, trzeba wiedzieć jak z młódkami postępować, trzeba nauczyć się przebywać z nimi oraz mieć wiedzę, jak je prowadzić i karmić. Gołębie pocztowe loty młodych obywają się zazwyczaj w tym samym czasie co loty gołębi dorosłych.

Loty gołębi młodych karmienie

Aby młode gołębie były wystarczająco zdyscyplinowane należy zadbać o to, aby nie było przez cały dzień karmy w karmniku. Zwierzę, aby żyć musi jeść, dlatego też pokarm może być środkiem, za pomocą którego można sprawować nad nim kontrolę. Puszka z karmą i widok hodowcy powinny dla gołębia stanowić jedno i jednoznacznie się z nim kojarzyć. Loty gołębi młodych karmienie jest bardzo ważne, tak jak w każdym treningu czy zawodach. Skład mieszanki pokarmowej podawanej młodym gołębiom nie jest tak ważny. Wskazują na to przykłady mistrzów, którzy karmią bardzo różnie, a mimo to wszyscy osiągają wybitne wyniki. Zaleca się karmienie młodych gołębi tą samą karmą przez siedem dni w tygodniu.