Gołębie są wkładane pod czujnym okiem komisji specjalnie stworzonych do tego celu kabin transportowych i wywożone w miejsca oddalone nawet od 200 do 1600 kilometrów od swoich domów. Właśnie tam dochodzi do wspólnego wypuszczenia gołębi i ich powrót do swoich domów. Każdy gołąb który wypuszczany jest w konkursie lotów, posiada specjalną obrączkę wyposażoną w kod elektroniczny, który rejestrowany jest po przylocie przez antenę elektroniczną.

Przyloty gołębi pocztowych

Odległość od gołębnika jest dokładnie mierzona do miejsca jego wypuszczenia indywidualnie dla każdego gołębia. Na tej podstawie obliczana jest prędkość dla każdego gołębia i ustalana kolejność przylotu. Przylot gołębi z lotu ma miejsce zazwyczaj w sierpniu dla gołębi dorosłych, a we wrześniu lub na początku października dla gołębi młodych. Hodowcy którzy posiadają elektroniczny system konstatowania gołębi, nie muszą ich łapać, ponieważ jego gołąb w momencie wchodzenia do gołębnika zostaje zarejestrowany elektronicznie dzięki chipowi znajdującemu się w obrączce elektronicznej.

Przylot gołębi z lotu

Przyloty gołębi pocztowych to też bardzo atrakcyjne widowisko. Według zapisanych prędkości lotów gołębi tworzona jest lista konkursowa. Pierwsze 20% gołębi wysłanych na lot tworzy listę konkursową, a wynik punktowy z lotu dają punkty zliczone gołębiom danego hodowcy umieszczonym na tej liście.