Gołębie pocztowe należą do grupy gołębi lotnych. Jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się predyspozycją do złożonych lotów. Gołębie pocztowe są też bardzo inteligentne i silne. Cechują się zdolnością do powrotów do domu.

Lista gołębi pocztowych

– Agaran- rasa wyhodowana w Turmenistanie. Jest drobny i o delikatnej sylwetce, z normalną szyją, ma gęste i miękkie upierzenie.
– Barwnogłówka poznańska- rasa wyhodowana przez hodowców wielkopolskich i udoskonalona przez hodowców z Poznania.
– Sokół gdański- wyhodowany w XIX w. poprzez skrzyżowanie gołębi perskich.
– Gołąb krótkodzioby polski- rasa gołębia wyhodowana w drugiej połowie XIX wieku przez hodowców z południowo-wschodniej Polski.
– Krymka białostocka- rasa którą wyhodowano w XX wieku, na terenach północno-wschodnich Polski. Nazwa wzięła się od barwnego upierzenia głowy.
– Orlik polski- rasa gołębi wyhodowana na początku XX w. na terenach południowo-wschodniej Polski, w okolicach Lublina i Zagłębia Dąbrowskiego, na podstawie ukraińskich gołębi mikołajowskich.
– Roller orientalny- uznaje się, iż pochodzi z obszarów orientalnych. W XIX wieku sprowadzony z Turcji do innych krajów europejskich.
– Timisoarski srokacz- pochodzi z Timișoary w Rumunii. Rasa wyhodowana została pod koniec XIX wieku.\
– Tippler angielski- rasę tę uzyskano w Wielkiej Brytanii w XX wieku. Gołębie tej odmiany są krępej budowy z nisko osadzonym tułowiem.
– Wywrotek smoleński- rasa ta pochodzi z Rosji, ale dalsza historia nie jest znana.

Lista gołębi pocztowych jest kilkakrotnie dłuższa. Powyżej przedstawiono wybrane rasy.