Dla każdego hodowcy gołębi bardzo ważne jest, aby jego hodowla działała w jak najbardziej efektywny sposób. Niezbędnym w takim wypadku jest zainwestowanie w zegary lotowe.

Zegar lotowy

Kontrola lotu czasu ptaków jest bardzo ważna, dlatego powstały w tym celu elektroniczne zegary dla gołębi. Zegary lotowe w formie elektronicznej pozwalają między innymi na:
– tworzenie spisu gołębi,
– pomiar czasu lotów,
– kosztowanie,
– typowanie,
– wydruk protokołów.
Zegar lotowy sprawdza się w wielu warunkach atmosferycznych, nawet w niskiej temperaturze do -20 stopni Celsjusza, a także w tej bardzo wysokiej do 50 stopni Celsjusza. Kontrola czasu lotu ptaków staje się dużo łatwiejsza kiedy posiada się sprawdzony sprzęt. Pozwala on zweryfikować także, czy trening dla gołębi pocztowych przynosi zamierzone rezultaty.

Regulamin lotu

W każdym roku ustalane są regulaminy, opisujące zasady współzawodnictwa na konkursach lotów gołębi pocztowych. W tym roku obowiązują następujące regulaminy:
– Regulamin Generalnego Mistrzostwa Polski w 2019 roku
– Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwa Polski w Kategoriach 2019 rok
– Regulamin Współzawodnictwa Lotowego w Lotach Gołębi Młodych 2019 rok
– Regulamin Współzawodnictwa Olimpijskiego o Mistrzostwo Polski w Lotach Gołębi Młodych 2019 rok
– Regulamin Lotu Narodowego- Bruksela 2019 rok
– Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o Intermistrzostwo 2019 rok
Treści i przepisy wyżej wymienionych regulaminów tworzone są przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych i obowiązuje wszystkich członków tego związku.