Gołębie pocztowe posiadają niesamowitą zdolność, jaką jest umiejętność orientowania się w terenie i powrotu do domu. Umiejętności te zostały wykorzystane do stworzenia niesamowitego rodzaju sportu, jakim są zawody dla gołębi pocztowych.

Zawody gołębi pocztowych

Zawody te odbywają się w dwóch kategoriach: dla gołębi młodych, czyli tych które mają mniej niż rok, oraz dla starszych gołębi nazywanych starymi lub dorosłymi. Każdy gołąb pocztowy, który będzie brał udział w zawodach, zobowiązany jest do posiadania obrączki rodowej, na której znajduje się rok urodzenia tego gołębia. Zawody gołębi pocztowych startują w maju, w przypadku gołębi dorosłych kończą się one w sierpniu, młode zaś kończą zawody końcem września lub początkiem października. Co roku plan lotów jest ustalany w każdym oddziale Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i następnie w ustalonym terminie przesyłany do zatwierdzenia przez Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Każdy hodowca zobowiązany jest do dostarczenia w danym terminie spisu gołębi, które będą brały udział w zawodach. Przed lotem w ustalonych punktach odbywają się tzw. „koszowania” czy też „sadzenia”. Wtedy to komisja sprawdza obrączki gołębi zwracając uwagę na datę urodzenia. Następnie o ustalonej godzinie uruchamiane zostają specjalne zegary do konstatowania gołębi powracających z lotu. Zazwyczaj na następny dzień, następuje wypuszczenie gołębi, które kilka minut krążą nad kabiną i orientują się w terenie, obierając kierunek następnie lecą do swoich gołębników.