Zawody w lotach gołębi są organizowane także w formie konkursów na zasadach Wspólnego Gołębnika. Wspólny gołębnik polega na połączeniu zwierząt wielu hodowców w jeden. Jest to przedsięwzięcie prywatne, tworzone prze miłośników gołębi na szeroką skalę.

Wspólny gołębnik Wschód

Wspólny gołębnik wschód to gołębnik znajdujący się w Siedlcach. Do Wspólnego Gołębnika zgłosiło się około 17 hodowców z wielu krajów Europy, takich jak: Holandia, Belgia, Litwa, Wielka Brytania, Czechy, Ukraina, Francja, Dania, Niemcy, a także oczywiście Polska. Składa się on z około 35 drużyn.
Organizowane są zawodu Wspólnego Gołębnika, wziąć w nim udział mogą zgłoszone ptaki w określonym terminie. Brać udział mogą gołębie oraz ich rezerwowi zastępcy. Organizator Wspólnego Gołębnika bierze na siebie obowiązek:
– zakwaterowania we wspólnym gołębniku,
– opieki weterynaryjnej,
– szczepień ochronnych,
– organizowania lotów treningowych i konkursowych,
– karmy i suplementów.
Za zwycięzcę w rywalizacji drużynowej uznaje się drużynę, która uzyska najlepszy wynik za wszystkie loty konkursowe, łącznie z lotem finałowym.