Gołębie jak rozpoznać płeć

Jesteś początkującym hodowcą gołębi? Zastanawia cię gołębie jak rozpoznać płeć? Ponieważ u gołębi dymorfizm płciowy jest słabo wyrażony, przez co zewnętrzne zróżnicowanie cech płciowych jest bardzo niewielkie, rozpoznanie płci może sprawić pełną trudność. W przypadku młodych, niedawno wyklutych osobników płeć rozpoznać można po rozmiarze. Samiczki są mniejsze i ważą mniej. Dodatkowo po zbliżeniu dłoni do młodych w gnieździe samiczka zwykle zachowuje się spokojnie, zaś samczyk trzepoce skrzydełkami i otwiera dziób. W przypadku dorosłych osobników samiec jest zazwyczaj większy, cięższy, ma większą głowę i grubszą szyję, grubszy i krótszy dziób. Dodatkowo między bocznymi częściami woskówki u nasady dzioba u samca dostrzec można białą linię, której nie ma u samic.

Rasy gołębi pocztowych

Gołąb pocztowy jest jedną z odmiany gołębia skalnego, bardzo popularna wśród hodowców. Od gołębia skalnego pochodzą rasy gołębi pocztowych, a także rasy takie jak garłacze, pawiki, wywrotki i kilkaset innych. Gołąb pocztowy waży zwykle 300-400g, żyje zaś zwykle od 10-12 lat, choć niektóre osobniki dożywają 20.